Instalatorii echipei ReparaCasa pot interveni atât pentru o reparaţie punctuală a instalaţiei sanitare, cât şi, în cazul proiectelor mai ample, pentru înlocuirea întregii instalaţii sanitare. Calitatea unei instalaţii sanitare depinde de calitatea lucrărilor şi a materialelor componentelor sale: ţevile de aducţiune, racordurile flexibile, bateriile şi coloanele de scurgere.

Vom respecta locuinţa dumneavoastră şi ne vom asigura că lucrarea va fi executată corect !

O instalaţie sanitară este un sistem complex. Dacă este cazul, echipa noastră poate dezafecta şi instalaţia sanitară veche şi poate propune soluţii pentru dimensionarea şi alegerea unei instalaţii sanitare şi a unor obiecte sanitare noi.

Echipa ReparaCasa realizează sau repară instalaţiile termice prin efectuarea următoarelor lucrări:
- înlocuirea ţevilor sistemelor de încălzire
- înlocuirea caloriferele sparte
- decolmatarea caloriferelor
- aerisirea instalaţiilor termice
- montarea robinetelor termostatate

Reparaţiile instalaţiilor sanitare pe care le desfăşurăm beneficiază de garanţie 12 luni.