Tarife

Tarife pentru intervenţii:

Intervenţie în zilele lucrătoare
între orele 09.00 şi 18.00

Manopera: 50 lei / 30 min (deplasarea inclusă)

Intervenţie în zilele nelucrătoare sau în orice zi
între orele 18.00 şi 09.00

Deplasare şi constatare: 90 lei
Manopera: 50 lei / 30 min


Pentru lucrări ample, valoarea lucrării se va stabili în urma discuţiei pe baza devizului ofertei noastre.


Tariful manoperei de mai sus nu cuprinde şi materialele necesare.
Acestea pot fi furnizate de către client sau pot fi solicitate şi achitate echipelor noastre exact la preţul de achiziţie de pe piaţă. Toate sculele şi aparatele necesare sunt asigurate de către firma noastră.
Tariful manoperei presupune timpul de lucru efectiv.

Echipele sunt formate din doi tehnicieni:
astfel se asigură rapiditatea şi eficienţa execuţiei şi un disconfort redus pentru client.

Tarife autorizări şi revizii:

Verificare PRAM - împământare:
- pentru apartamente: 45 lei
- pentru clădiri de birouri, 70 lei per punct de măsurare

Revizie tehnică centrale termice: 150 lei

VTP centrale termice: 150 lei

Revizie + VTP centrale termice: 250 lei

Revizie şi dezinfecţie aparate aer condiţionat: 60 lei

Tarifele pentru revizii scad în cazul existenţei mai multor echipamente în aceeaşi locaţie.

Tarifele nu conţin TVA.

Vom respecta locuinţa dumneavoastră şi ne vom asigura că lucrarea va fi executată corect !